Vem behöver en Coach?

Alla behöver en coach. Ihop med en coach så kan man få insikter hur man ska ta sig an ett problem eller hur man vill utveckla sig vidare. Mycket i coachning handlar om att ställa rätt frågor, öppna frågor som får dig att upptäcka aha-moments.

Jag brukar säga att våra egna hjärnor, hur motiverande och inspirerade de än må vara kan ha svårt att hitta nya vägar allena utan att ha någon att bolla med. Har man stor självinsikt och kan se på sig själv på objektivt sätt utan att sätta varken rubriker eller ramar så kan man utveckla sig på många sätt. Men med en coach så får man lyxkanten. Som gnistrar sådär magiskt vackert i flera tusentals nyanser

Med en coach så kan man få ett aktivt lyssnande öra som gemensamt med sig själv kan skapa verktyg unikt framtagna för det du vill ta dig an. Genom att du aktivt introducerar dem får du också insikter och erfarenheter att vidareutveckla vidare tills nästa samtal. Vilka mål eller intentioner man sätter med sin coachning är individuellt.

Ibland behöver man inte så stora intentioner utan bara små delmål. Det är ofta de små stegen som skapar de största förändringarna hos dig som får dig att känna en förändring. Jag tror det är här man gärna blir lite rädd. Att målen blir för höga och för hårt mätbara så man redan nu känner ”JAG KLARAR DET INTE”. Därför använder jag ofta ordet intention, för det är mjukare och känns lättare att ta till sig. Och en intention kan vara ”att säga nej till en bjudning i veckan för att lägga den tiden på återhämtning” eller ett annan intention kan vara ”jag ska ta mig ur kontoret på en promenad varannan dag för att få lite luft”. Vissa vill ha mycket tuffare mål som att springa någon mil på en viss tid eller skapa ett träningsschema som de vill gå igenom. Mål är olika för vi är olika.

En del vill ha mjuka mål som gör skillnad i deras beteende och sätt att handskas med olika saker och situationer eller sig själv. Andra vill ha hårda mål som gör att de kommer se mätbara skillnader, svart på vitt på pappret. Vi är olika och det är det som är unikt med oss.

En klient sa till mig att jag trodde inte det skulle kännas så här befriande att bli coachad. Jag var livrädd för att göra dig besviken om jag inte skulle klara av intentionerna som vi skulle sätta men då jag fick vara med, vara delaktig och få tips så kändes det som mycket lättare. Jag var inte ensam.

Därför är en coach en individanpassad uppmuntringskanal till just DIN potential. Till att väcka upp din inre vägledare och få den inre kritikern att snacka lite mindre och framför allt få den att snacka uppmuntrande, ärligt och konstruktivt. Alla behöver vi ha en kritiker som får oss att utvecklas men att lägga ner tid på någon som bara ljuger skulle väl ingen göra, eller hur?

Så tror du att du behöver en coach? Det tror jag.

Kommentarer inaktiverade.