Mina kunskaper

Vad har jag gjort på min yrkesbana och vilka utbildningar och kurser har jag tagit?

Jag började min yrkeskarriär 1995 inom försäljning på olika positioner. Gick över mer mot försäljning/utveckling. 2015 bytte jag bana till inköp/logistik där jag jobbar med lagerstyrning. Som teamledare för en grupp agerade jag för agilt ledarskap där inre motivation och eget ansvar är viktigt för att få en självgående arbetsgrupp.

Jag har alltid tyckt om att lära mig helheten och brinner för personlig utveckling, en holistisk syn på människan där man ser till helheten hos människor, själ, hjärta och hjärna.

Jag har en hel del utbildning och kurser i ryggsäcken.

 • Diplomerad Stress Coach med Gregor Schill och Lars-Eric Uneståhl
 • Livshanteringsprogrammet med Johan Holmsäter
 • Arbetsrätt med Göran Smedberg
 •  Att leda och samordna utan att vara chef med Jan Kronkvist
 •  Att leda utan att förlora din identitet med Marika Skarvik
 •  Bättre bemötande vid psykisk ohälsa med Jessica Ekman
 •  Diplomerad Stress Coach med Gregor Schill och Lars-Eric Uneståhl
 •  Excel Advanced med Excelspecialisten
 •  Förhandlingspsykologi – grundkurs med Lars Larsson
 •  Kommunikation och feedback med Eva Jonasson
 •  Konflikthantering grundkurs med Carina Lätt
 •  Krishantering och kriskommunikation med Lars Uhrus
 •  Lagerstyrning med Stig-Arne Mattson samt med Gothia Logistics
 •  Projektledning med Projektstegen
 • BAM – Bättre arbetsmiljö Unionen
Pippi vet hur man ska ta sig an motgångar – citat från Astrid Lindgrens Pippi Långstrump

Kommentarer inaktiverade.