Mina arbets- och livserfarenhet

Vad har jag gjort på min yrkesbana och vilka utbildningar och kurser har jag tagit?

Jag började min yrkeskarriär 1995 inom försäljning på olika positioner. Gick över mer mot försäljning/utveckling. 2015 bytte jag bana till inköp/logistik där jag jobbar med lagerstyrning. Som teamledare för en grupp agerade jag för agilt ledarskap där inre motivation och eget ansvar var viktiga egenskaper för mig för att få en självgående och trygg arbetsgrupp.

Jag har alltid tyckt om att lära mig helheten och brinner för personlig utveckling, en holistisk syn på människan där man ser till helheten hos människor, själ, hjärta och hjärna. Där man ser till både fysisk- och icke fysiskform.

I Susanns ryggsäck finns:

 • Reiki Master III Holy fire med Carola de Beau
 • Diplomerad Stress Coach med Gregor Schill och Lars-Eric Uneståhl
 • Hormon kurs med Sylvia Oppenheim
 • Mötesledare med Antoni Lacinai och Micke Darmell
 • Arbetsrätt med Göran Smedberg
 • BAM – Bättre arbetsmiljö Unionen
 • Att leda och samordna utan att vara chef med Jan Kronkvist
 •  Att leda utan att förlora din identitet med Marika Skarvik
 •  Bättre bemötande vid psykisk ohälsa med Jessica Ekman
 •  Diplomerad Stress Coach med Gregor Schill och Lars-Eric Uneståhl
 •  Excel Advanced med Excelspecialisten
 •  Förhandlingspsykologi – grundkurs med Lars Larsson
 •  Kommunikation och feedback med Eva Jonasson
 •  Konflikthantering grundkurs med Carina Lätt
 •  Krishantering och kriskommunikation med Lars Uhrus
 •  Lagerstyrning med PLAN Stig-Arne Mattson, Gothia Logistics och Nordic Supply Chain
 •  Projektledning med Projektstegen
Pippi vet hur man ska ta sig an motgångar – citat från Astrid Lindgrens Pippi Långstrump

Kommentarer inaktiverade.