Priser Coachning

Sker via telefon Skype/Teams/Zoom eller personligt möte (ibland orkar man inte ta sig någonstans och viktigast är att du känner att det känns bra och varmt välkommen.

Personlig Coachning

Fokus på din utveckling, nuläge mot framtid, eventuellt problemlösning, konflikthantering eller ett område du vill fokusera på som du vill förändra.

Akut Coachning

Du är akut sjukskriven i en stressrelaterad diagnos och vill få hjälp med att förstå, få tips och råd som kan ge dig en bra möjlighet till en hållbar läkning.

Rehab Coachning

Du har varit sjukskriven mer än 3 månader i en stressrelaterad diagnos och vill få praktiska råd att använda dig av. Du vill ha ett bollplank som coachar dig, får dig att bromsa då du behöver och pushar då det behövs. Få dig att känna hopp och glädje.

Arbetsträning/ Åter i arbete Coachning

Du är på väg att börja arbeta efter en längre sjukskrivning i en stressrelaterad diagnos och vill ha hjälp, råd och verktyg hur du ska tänka, vad du bör säga till din chef och arbetskamrater för att få bästa återinsättning i arbetet.

Hör av er nedan vid förfrågning så återkopplar jag via telefon eller mail, det ni föredrar.

Varje möte/telefonsamtal pågår i cirka en timme men att tiden går över och tar längre ibland är helt okej. Priset är ett fast pris oavsett hur länge vårt möte tar. Mellan träffarna/samtalen så finns möjlighet till kontakt via mail om det behövs som stöttning/coaching eller vid frågor/funderingar.

Min förhoppning då du tar kontakt med mig är att att du får chansen att du känner dig lyssnad på, blir motiverad och hittar Dig. Göra dig hållbar länge. Oavsett om du känner dig begränsad av de yttre omständigheter eller det du har varit med om tidigare i ditt liv. Ditt liv startar nu och framåt. Allt som är dåtid tar vi fram det som varit bra ur och gör till möjligheter av. För de finns. Men det första steget till att starta förändringen dit är ditt att ta. Jag tror på dig. Hela vägen.

Jag har tystnadsplikt och följer de etiska normer som gäller vid personliga samtal. Det är också viktigt att vi känner en kemi och harmoni ihop för att det ska fungera i coachningen. Alla går inte ihop och så är det bara. Känner du inte att det klickar så är det helt okej. Det är så det är i livet.

Stäng dörren. Vänd blad. Hitta nya vägar. Öppna nya dörrar. Det börjar med ett steg. Som du tar.

Kommentarer inaktiverade.