Förebyggande stress föreläsning företag

Att prata om stress och påtala varningssignaler i tidigt skede sparar pengar. Det är kostsamt att ha sin personal sjukskriven men det är inte alltid man förstår att sin personal har stress signaler. Det är också så att man som chef tycker det är svårt att kommunicera kring stress och även kring hur det fungerar då en medarbetare ska börja arbetsträna och sättas in nya uppgifter.

Föreläsningen tar upp följande

Vad är stress, vilka signaler är viktiga att uppmärksamma? Psykiskt och Fysiskt.

Hur kommunicerar vi kring stressrelaterad ohälsa på vår arbetsplats, hur arbetar vi kring OSA – organisatorisk och social arbetsmiljö? Har vi ett öppet klimat mellan medarbetare och våra chefer?

Hur kommunicerar vi med en medarbetare som börjar jobba efter sjukskrivning? Vad är viktigt att tänka på?

Rehabmöten medarbetare – chef. Vad ska de innehålla? Hur ofta kan vi ha möten? Vilka ska vara med på mötena?

Kommentarer inaktiverade.