Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Om mig

Susann Fredriksson

Ända sen jag var i tonåren och kom i kontakt med mental träning i form av ett personligt möte med Lars-Eric Uneståhl har jag nog undermedvetet alltid varit på väg mot att jobba med coachande. På vägen mot det beslutet att lära mig mer har jag gått igenom många olika situationer som givit mig styrka …